Thể thao06/10/201704:09

Bò tót húc quá hăng, mất đà chúi đầu cắm sừng xuống đất rồi ngã chổng bốn vó lên trời trong lễ hội ngày 5/10 tại thành phố Mexico, Mexico.Nguồn clip: Liveleak

Avatar