Thời sự16/06/201810:02

Ông Thược kể, chỉ khoảng 3 phút là chiếc xe đã lao xuống vực, vỡ nát. Lần mò tìm vợ con, ông khiếp đảm khi nhặt được một cánh tay đứt lìa.

Trùng Dương - Huyền Thương

Avatar