Sao 28/06/2018 04:51

8 năm hôn nhân mặn nồng, Hồng Nhung luôn dành những lời có cánh khi nói đến chồng mình. Và cho đến bây giờ, sau khi chia tay mọi thứ vẫn không thay đổi.

Thực hiện: Châm Phạm

Nguồn: Facebook @ Le Hong Nhung, Youtube @Anh Nguyen

Avatar