Thời sự10/02/201710:33

Tại điểm phát lộc đầu ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh, hàng nghìn người chen lấn, đẩy nhau để xin lộc. Ai cũng muốn lấy trước nên xảy ra cảnh hỗn loạn.Dù BTC đã sắp xếp nhiều bàn phát lộc tại các lối ra vào cửa chùa Phúc Khánh nhưng cảnh hỗn loạn vẫn xảy ra sau buổi lễ cầu an tối nay. 

Các thành viên ban tổ chức đã phải rất vất vả, lớn tiếng yêu cầu dòng người giữ trật tự, xếp hàng lần lượt. Thế nhưng nhiều người vẫn cố xô đẩy, giành giật các phần lộc.

Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

  Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

 

Người dân chen nhau xin lộc

Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

  Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

Cảnh hỗn loạn kéo dài 15 phút

Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

  Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

  Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

Giấy báo khắp lòng đường Tây Sơn

Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

  Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh

  Hỗn loạn cướp lộc tại chùa Phúc Khánh  

Trần Thường - Nhị Tiến

Avatar