Cộng đồng13/07/202107:00

Những học sinh này đã buộc phải trèo lên cây cao mỗi ngày để có tín hiệu mạng phục vụ cho việc học trực tuyến.

Nguồn: Newsflare

Avatar