Giải trí15/09/201907:26

Các xác thai nhi được tìm thấy ngày 12/9 tại nhà riêng của bác sĩ Ulrich Klopfer ở bang Illinois.

2.246 xác thai nhi được bảo quản bằng hóa chất trong số đồ dùng cá nhân của ông vừa qua đời hôm 3/9.

Lê Hiếu (Nguồn: The Sun UK)

Avatar