Quốc tế 07/04/2016 03:07

Chỉ tính riêng tại Mỹ đã có 1.026 công ty ma được thành lập nhờ Hồ sơ Panama nhằm giúp các khách hàng trốn thuế hoặc rửa tiền trong hơn 15 năm qua.

Theo VTV
Avatar