Trong quá trình làm phim, không phải lúc nào bối cảnh cũng hoành tráng như ở sản phẩm cuối cùng.

Hoài Thu (Nguồn: Insider)

Avatar