Giới trẻ05/12/201709:52

Mặc dù lần đầu tiên tham gia nghiên cứu khoa học nhưng các thí sinh tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật đã bộc lộ rõ những kỹ năng sở trường khi tham gia lựa chọn và nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng thể hiện sự trao đổi, gắn kết khi cùng chung sức hoàn thành một ý tưởng khoa học.

Theo Lao Động

Avatar