Đời sống 21/02/2019 11:34

Được xây dựng bằng viện trợ của Triều Tiên, trường Việt - Triều (Hà Nội) chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ với hy vọng đón Chủ tịch Kim Jong-un.

Thực hiện: Đình Hiếu

Avatar