TV Show18/01/202109:37

Tại tập 8 Vietnam Why Not, Hoàng Thuỳ, Mâu Thuỷ và các đội chơi cạnh tranh gay gắt giữa vì bị thay đổi luật chơi liên tục.

Biên dựng: Hào Phạm 

 
Avatar