Hoảng hồn 'ninja' xe máy núp hông container để tránh nắng

Người đi xe máy liều lĩnh đi sát sườn container để tránh nắng khiến người xem hoảng hồn vì quá nguy hiểm

Nguồn: Nam Le/Otofun

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>