Mạng xã hội08/07/201812:00

Người đi xe máy liều lĩnh đi sát sườn container để tránh nắng khiến người xem hoảng hồn vì quá nguy hiểm

Nguồn: Nam Le/Otofun

Avatar