Giải trí07/09/202006:23

Sau 11 năm tách nhóm, Hoàng Bách – Nam Khánh lần đầu cùng hòa giọng trên sân khấu và ngỏ ý muốn tái hợp nhóm AC&M.
Minh Tuyền

Avatar