Du lịch18/03/201909:00

Hoa Sơn là một trong những ngọn núi nổi tiếng trong thế giới võ hiệp, là một trong Ngũ đại danh sơn của Trung Quốc. Tuy nhiên, đỉnh Hoa Sơn cũng là đỉnh núi nguy hiểm, cheo leo số 1, thách thức mọi nhà leo núi. Đường lên núi là những thanh gỗ nhỏ gắn tạm bợ vào vách núi, từng cướp đi mạng sống của hàng trăm người muốn tu thành chính quả.

Video: CCTV, Discover China, Huashan from Drone, Youku
Avatar
Avatar
Mình thích thì mình nhích. Các cao thủ mời lên Hoa Sơn luận kiếm.