Sao 27/01/2019 08:40

Mới đầu năm 2019 Hòa Minzy đã làm cộng đồng sục sôi với hành động lập fandom mới cùng một 'mớ' yêu cầu chọn lọc fan.

Châm Phạm

Nguồn: Facebook @Hòa Minzy, @Hòa Nguyễn, youtube @8 sài gòn Channel

Avatar