Thời trang03/02/202111:34

Hoa hậu Hoàn vũ Mexico bị cướp toàn bộ tài sản trong chuyến công tác, Hoa hậu Trái đất Pueto Rico bị BTC phế truất mà không đưa ra lý do.

Hào Phạm

Avatar