Giải trí 22/05/2018 06:00

Hương Giang kể lại hành trình một mình sang Thái Lan chuyển giới, không ai ủng hộ. Tích cóp 3 - 4 năm mới đủ tiền làm phẫu thuật.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Đông Tây Promotion

Avatar
Avatar
Hà mẹt 23/05/2018 14:32
Nể chị luôn !!!!