Giải trí22/05/201806:00

Hương Giang kể lại hành trình một mình sang Thái Lan chuyển giới, không ai ủng hộ. Tích cóp 3 - 4 năm mới đủ tiền làm phẫu thuật.

Biên dựng: Châm Phạm

Nguồn: Đông Tây Promotion

Avatar
Avatar
Nể chị luôn !!!!