Sao 20/01/2020 09:28

Mới đây, hoa hậu Colombia đã đứng trên sân khấu chỉ trích ban tổ chức về việc không minh bạch trong phiếu bầu.

Biên dựng: Lê Hiếu

Avatar