Giải trí28/08/201710:10

Trên thực tế, các cuộc thi sắc đẹp từ trước đến nay đều hướng đến 3 giá trị gồm: chân, thiện, mỹ. Nói cách khác, sắc đẹp của hoa hậu phải đi cùng với tài năng, trí tuệ và long nhân ái. Vậy nhưng, các giá trị chân, thiện luôn trở nên khá mờ nhạt so với yếu tố vẻ đẹp bên ngoài.Theo VTC14

Avatar