Hổ và sư tử nổi điên lao vào cắn xé nhau trong lúc biểu diễn xiếc

Tại một buổi diễn xiếc thú ở Nga, hổ và sư tử đang biểu diễn bỗng nổi điên lao vào cắn xé nhau khiến người huấn luyện phải nổ súng chỉ thiên để can thiệp

Nguồn: Live Leak

Xem Thêm >>

Xem Thêm >>