Cộng đồng28/10/202112:03

Khi đang đứng mua bánh ngọt, nhóm người đã bị rơi xuống một chiếc hố sâu, may mắn không có ai bị thương nghiêm trọng.

Nguồn Newsflare
Avatar