Thế giới 27/08/2019 07:00

Cho tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể lý giải được điều gì đã xảy ra tại hồ nước lạ kỳ này.

Theo ABC.net | Video: Youtube @Roopkund Trek, Corporate Films

Avatar