Sao 13/02/2018 09:30

Mỗi một độ tuổi, một giai đoạn, ta sẽ có cách định nghĩa khác nhau về tình yêu.

Thực hiện: Châm Phạm

Nguồn: Ho Ngoc Ha's Official Channel, Kenh14

Avatar