Khi thấy con mồi 'tự chui đầu vào rọ' thì hổ mang chúa đã cắn 'không trượt phát nào' rồi nuốt chửng nạn nhân.

Nguồn Youtube@ EDUTAINMENT TRANS7 OFFICIAL
Avatar