Thời sự28/08/201812:04

Mỗi khi Việt Nam chiến thắng, hồ Gươm lại trở thành hơi hò hẹn của những con người chung 1 niềm vui...

Xuân Quý - Bạt Tuấn - Đình Hiếu - Đức Yên

Avatar