Thời sự20/06/201907:00

Hồ Linh Quang (Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) từng được coi như lá phổi xanh của Thủ đô. Tuy nhiên, hiện nay đang bị ô nhiễm nghiêm trọng 'thoi thóp' bởi nạn đổ rác trộm.

Đình Hiếu

Avatar