Thể thao06/12/201907:03

Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ông không bao giờ cử trợ lý đi do thám đối thủ: “Tôi tôn trọng U22 Campuchia nhưng tôi không bao giờ cử người đi do thám hay gián điệp các đội khác."

Linh Anh

Avatar