Đời sống12/02/202110:30

Trâu - một loài động vật gắn liền với những hình ảnh tốt đẹp đã trở thành những biểu tượng linh thiêng đối với người dân Trung Quốc và Nhật Bản.

A.B (Theo Japan Times, Video: Xinhua, Youtube @Let's ask Shogo, @2012scarecrow)

Avatar