Thế giới 08/09/2019 07:30

Chỉ chưa đầy 30 giây, chiếc khinh khí cầu được coi là biểu tượng của thời Đức Quốc xã đã biến thành quả cầu lửa và bị phá hủy hoàn toàn.

Theo Bristish Pathe

Avatar