Thế giới03/11/201803:46

Năm 1868, tu chính án 14 của Mỹ thông qua quy định mọ i trẻ em sinh ra trên đất Mỹ đều tự động trở thành công dân Mỹ. 150 năm sau, TT Mỹ Donald Trump có ý định bãi bỏ luật này với một sắc lệnh đặc biệt.

Video: Tomo News, CBS, Sharjah24 News
Avatar