Sức khỏe 27/12/2017 07:58

Cảm giác được ngủ lại sau khi tạm tắt tiếng chuông báo thức thật tuyệt vời, nhưng cứ liên tục bật - tắt chuông trong thời gian dài trước khi chính thức tỉnh giấc có những tác hại không ngờ tới cơ thể chúng ta.

Video: Buzzfeed, IOSupdate,Product Peeks

Avatar