Truyền hình14/11/201705:38

Có câu "đẹp thì sẽ được tha thứ", nhưng trong những trường hợp này thì không.

Thực hiện: Châm Phạm (Nguồn: HTV, Dien Quan Entertainment)

Avatar