Truyền hình 14/11/2017 05:38

Có câu "đẹp thì sẽ được tha thứ", nhưng trong những trường hợp này thì không.

Thực hiện: Châm Phạm (Nguồn: HTV, Dien Quan Entertainment)

Avatar