Thời sự05/11/201808:13

Hệ thống rửa xe tự động do nhóm kỹ sư trẻ tại Hà Nội nghiên cứu, chế tạo.

Thực hiện: Đình Hiếu

Avatar
Avatar
Tìm hiểu và liên hệ ở đâu?