Trong nước 05/11/2018 08:13

Hệ thống rửa xe tự động do nhóm kỹ sư trẻ tại Hà Nội nghiên cứu, chế tạo.

Thực hiện: Đình Hiếu

Avatar
Avatar
Khánh 05/11/2018 12:40
Tìm hiểu và liên hệ ở đâu?