Quân sự 07/12/2017 05:14

Hải quân Anh vừa thử nghiệm thành công Sea Ceptor - dòng tên lửa phòng thủ có thể chặn đứng đòn đánh từ tên lửa chống hạm siêu thanh.

Nguồn QPVN
Avatar