Quốc tế 01/08/2017 02:43

Nhiều cô gái trẻ người Đức từ 10-18 tuổi được dạy cách bắn tỉa, phá hoại đường sá để tấn công du kích quân Đồng minh.

Theo Lao Động
Avatar