Thế giới19/08/201903:39

Để trở thành đệ nhất võ sư tại Thiếu Lâm Tự, các nhà sư phải trải qua 1 cuộc thi khức nghiệt, bao gồm cả thi văn và thi võ. Hơn 10 năm luyện tập, chỉ một chút sơ sẩy, tất cả sẽ trở thành công cốc.

Q.N (Video: BBC)

Avatar