Bàn tròn19/03/201910:58

"Để giữ bí mật, chúng tôi phải dùng một số biện pháp như đổi xe, cắt đuôi báo chí khi lên Đồng Đăng".

Thái An - Bạt Tuấn - Xuân Quý - Đức Yên  

Avatar