TV Show03/09/202007:51

Hari Won đã chia sẻ trong tập 7 "Chị em chúng mình" về cái nhìn từng không thiện cảm của mẹ mình đối với Trấn Thành.

Đăng Khoa (Theo VTV)

Avatar