TV Show13/08/202001:28

Hari Won thẳng thừng rằng đã chấm dứt mối quan hệ cũ trước khi quen Trấn Thành, thậm chí thời gian đầu chị không chịu để Trấn Thành chở về.

Biên dựng: Đăng Khoa (VTV3)

Avatar