Thế giới 20/08/2019 05:00

Đã có 2 triệu người chết vì điều kiện khắc nghiệt, bị tra tấn cả thể xác và tinh thần khi bị ép tới Tân thế giới làm nô lệ.

Theo History

Avatar