Báo hoa mai không lập tức giết chết linh dương con mà dùng nó nhử linh dương mẹ tới nhằm ăn thịt cả hai

Đ.T (Theo Kruger Sightings)

Avatar