Cộng đồng04/10/202112:18

Cảnh tượng khó tin này được ghi lại trên đường cao tốc ở Atlanta, Mỹ.

Nguồn CBS46 Atlanta
Avatar