Mạng xã hội 01/11/2019 02:37

Camera trong hầm để xe đã ghi lại hình ảnh 2 cô gái vừa cười nói vui vẻ vừa tìm xe máy của mình và hành động thản nhiên sau đó.

Video: FB Hiển Nguyễn

Avatar
Avatar
thu 04/11/2019 15:15
Họ mượn thôi chiều họ trả lại mà.