Cộng đồng03/08/202011:01

Ô tô con đang lưu thông trên đường thì bất ngờ quay tròn và tông vào hông của xe buýt đang sang đường chỉ vì hành khách có hành động lạ.

Nguồn: Newsflare

Avatar