Thời sự02/10/201910:40

Trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội có 3175 trụ nước cứu hỏa, trong đó có 522 trụ nước cứu hỏa không sử dụng được.

Đình Hiếu 

Avatar
Avatar
Có nên tổng kiểm tra các trụ nước cứu hỏa không?