Trong nước 08/01/2018 10:38

Từ tháng 7/2017, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai đã xây dựng một hàng rào điện bảo vệ voi rừng dài 50 km và đưa vào vận hành.

Theo VTV

Avatar