Thời sự11/05/201906:48

Ngày 11/5/2019 tức ngày 7/4 âm lịch, ban trị sự phật giáo tỉnh Hà Nam tổ chức lễ rước hơn 400 xe hoa và tắm Phật theo nghi thức. Đây là hoạt động lớn nhất từ trước tớ nay của Phật giáo Hà Nam chào mừng đại lễ Vesak 2019, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh.

Đình Hiếu

Avatar
Avatar
Nam mô A Di Đà Phật- Nam Mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật- Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật- Mam mô đại từ đại bi Quán thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn. Chúng con nhất tâm lễ kính Phật.