Cộng đồng05/07/202105:04

Nam thanh niên chạy xe máy đã có hành vi giật đồ một người phụ nữ đã bị người dân truy đuổi rồi không chế thành công.

Video: Otofun Hải Phòng

Avatar