Thế giới14/07/202106:55

Những trận sét đánh liên tục xảy ra đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 65 người tại Ấn Độ trong tuần qua.

Q.N (Theo AP, SCMP)

Avatar