Mạng xã hội26/02/202005:27

5 thanh niên đi xe máy vào trong hẻm, dừng trước cửa một ngôi nhà rồi tìm cách phá khoá vào trong trộm xe máy dắt ra ngoài...

Nguồn: CLB Thanh niên PCTP. Q12

Avatar